HEART

GODINA

2021-2025.

LOKACIJA

Srbija, Beograd
Grčka, Atina
Danska, Aarhus
Engleska, London
Belgija, Brisel
Nemačka, Berlin, Minhen
Poljska, Varšava
Švajcarska, Steinhausen

BROJ PARTNERA

19

Integrisani pristup HEART-a ima za cilj da sistematski poboljša zdravlje građana u urbanim sredinama i smanji zdravstvene disparitete kroz inovativne mehanizme urbanog planiranja zasnovane na plavo-zelenim rešenjima koji obuhvataju i promovišu zdravlje i blagostanje kao ključni kriterijum planiranja.

HEART ima za cilj da koristi medicinske dokaze u kliničkim i nekliničkim uslovima. Za sve kliničke studije biće odabran dovoljan broj pojedinaca za učešće. Svaka studija slučaja će uključivati približno 800 pojedinaca koje će izabrati medicinski i socijalni stručnjaci konzorcijuma pod nadzorom lokalnih medicinskih centara.