Mikser razgovor – Nemamo više izgovor za ijednu neudobnu stolicu

Mikser razgovor – Nemamo više izgovor za ijednu neudobnu stolicu

Mikser razgovor – Nemamo više izgovor za ijednu neudobnu stolicu 416 416 Mikser
Želi da spoji korisno sa lepim: Milija Čpajak

Razgovarala Maja Lalić

Šta čini tradiciju? Predmeti koje su upotrebljavali naši stari za obavljanje rutinskih poslova u domaćinstvu ili atmosfera, zajednički prostor i vreme koje su delili? Nut bench Milije Čpajka je odgovor na temu cirkularnog dizajna, a osim materijala, mladi dizajner je razmišljao i o kruženju ideja tradicije i zajedništva. Milija je jedan od deset izlagača putujuće izložbe Young Balkan Designers, projekta koji je podržalo Ministarstvo ekologije i Ambasada Kraljevine Holandije, a koja je nedavno završena izložbom u Skoplju. Žiri milanskog Sajma nameštaja u ovom spoju prepoznao je socijalni, ekološki i upotrebni aspekt i pozvao njega i koautorku Anđelu Jerinić na izložbu 2020.

Kako je nastao Nut bench?

Koleginica Anđela i ja smo uočili da ljudi na srpskim selima imaju autentičan način korišćenja određenih predmeta i prilagođavanja njihovih funkcija svakodnevnim potrebama. Jedan od takvih predmeta je klupa sa rupama za krckanje oraha. Ovi predmeti ne samo da obavljaju svoju funkciju, nego čak i više od toga. Postaju predmeti autentičnog šarma koji okupljaju ljude, motivišu konteplativni rad i stimulišu komunikaciju između generacija. Nut bench je pokušaj prilagođavanja ovakvog predmeta modernom životu.

Osvrnuli ste se i na jedan tradicijski momenat – šta u tom smislu crpite kao inspiraciju (običaje, oblike, materijale, boje…)

Tradicija je veliko klupko znanja koja nas osnažuje za nova dela i korake. Crpim iz tradicije sve što prepoznam da je pozitivno. Najviše me interesuju običaji jer mi je intrigantniji život oko predmeta nego sam predmet.

Kako dizajn oblikuje život koji se odvija oko predmeta

Šta je po vama presudno u savremenom dizajnu predmeta za svakodnevnu upotrebu?

Čuo sam dizajnere koji kažu da smo civilizacijiski stigli dotle, poznavanjem ergonomije da nema više opravdanja ni za jednu neudobnu stolicu u okruženju. Mislim da nije uvek prioritet u komforu i lakoći korišćenja nekog proizvoda, već i u predmetima koji nam pokreću um i telo i sasvim nečujno govore o važnim stvarima.

Novi alati za stare običaje

Da li su vam propozicije cirkularnog dizajna izazov ili ograničavajuća okolnost prilikom osmišljavanja projekta ?

Kontekst dizajna danas postaje mnogo širi i kompleksniji od zadovoljavanja korisničkih potreba, sistemi i infrastrukture koji oblikuju današnji svet zahtevaju jedan kritički osvrt. Na dizajnerima je da ove infrastrukture promisle i uvide mogućnosti dizajna u rešavanju problema, posebno u svetlu ekološke krize. Svakako su nam propozicije cirkularnog dizajna izazov.

Poslednja stanica putujuće izložbe bila je skopska Nedelja dizajna

Gde vidite svoju budućnost, čemu stremite kao dizajner?

Kao dizajner želim da uradim nešto lepo i korisno za sredinu. Sebe vidim u istraživačkom radu.

U našim okolnostima, dizajn se doživljava kao estetski momenat. Šta bi po vama, široj javnosti ukazalo na značaj, ali i moć dizajna na svačiji život?

Puka korist i preživljavanje nisu dovoljni za ljude i to je bezbroj puta dokazano. Dizajn može da bude pokretač vašeg života, rasta i nadživljavanja. Da li estetikom, funkcijom, socijalnim aspektom ili bilo kojiim kvalitetom, nije važno. Važno je biti dirnut, pokrenut, živ.

Šta vam kao dizajneru „bode oči“ u stvarima koje nas svakodnevno okružuju?

Za početak, klima-uređaji na beogradskim fasadama.