Black Box

Projekat “Black Box” nastao je 2015. godine u saradnji Mikser Festivala i Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu kao platforma za podršku razvoja mladih  autora iz oblasti likovnih umetnosti i prezentacije njihovog stvaralaštva u najširoj javnosti. Uz aktuelnu temu, svake godine predstavlja se 100 autora odabranih na konkursu od strane stručnog žirija. Glavni kustos izložbe je Marko Lađušić.

Cilj projekta je ukazivanje na problematiku koja opterećuje mlade stvaraoce u savremenom društvenom kontekstu, njihovo osnaživanje da se javno izraze i svojim vizijama doprinesu rešenju društvenih problema, te unapređenju života u zajednici. Projekat ističe i značaj umetničkih instalacija u alternativnim gradskim prostorima, njihovu dostupnost širokoj publici, kao i povezanosti umetničke prakse sa ostalim sferama života – naukom, tehnologijama, ekonomijom i društvom.

Prva tema na koju su umetnici imali prilike da odgovore bila je “Neizdrž”, gde su se bavili uzrocima frustracije, koji mogu biti ogoljeni ili zamaskirani materijalnim, društvenim, moralnim, etičkim ili političkim ograničenjima koja nam se nameću, ili ih sami postavljamo po principu autocenzure. Umetnici su se bavili istraživanjem graničnih stanja nezadovoljstva “pred pucanje” koje pretvaraju u konstruktivan čin i time otvaraju put diskusiji o ulozi umetnosti u ozdravljenju društva, i mogućnošću korišćenja umetničkih postupaka u ličnoj emancipaciji pojedinca. U direktnom radu sa umetnicima postavljana su pitanja koja se tiču poimanja slobode i sputanosti, izvora frustracija i nemoći, kao i odnosa prema fizičkom prostoru I okruženju. Već prve godine, projekat je istakao i značaj umetničkih instalacija u javnim gradskim prostorima, kao i povezanosti umetničke prakse sa arhitekturom i urbanizmom.

Druge godine, tema Black Boxa “Brisanje prošlosti”, odnosila se na jedan od najvećih izazova za pojedinca u današnjem svetu masovnog nadzora i hiperumreženosti u kojem dolazi do prezasićenosti informacijama, a to je tumačenje prošlosti, odnosno selekcija informacija koje su najpribližnije istini o nekom događaju, ličnosti ili fenomenu. Autori su analizirali fenomene koji su, po njihovom mišljenju, postali deo kolektivne amnezije jednog društva, sa ciljem da se kroz stvaralački opus mladih umetnika iskristališu najvažnije intimne i društvene teme koje neopravdano izostaju iz javnog diskursa. Ako je prošlost, kao u udžbenicima iz istorije, pojednostavljena i svedena na format kocke, umetnici će biti u prilici da svojim kreativnim internvencijama upotpune i nadograde našu predstavu njoj, i na taj način doprinesu opštem boljitku.

Black Box 2017. sondirao je vizije bliske budućnosti mlade  generacije umetnika, pod simptomatičnim naslovom „Pad u budućnost“. Stasavajući na razvalinama institucionalne kulture koja je, bez svežih ideja, planova i vizije, zaronila u potpunu hibernaciju, čitava jedna generacija našla se u bezizlaznom prostoru bez perspektiva, opasana zidovima nemogućnosti i ograničenjima za stvaralački rad. „Crna kutija“ je sinonim za skučenost, ali i šansa za akumuliranje energije neophodne za rušenje zidova. Šta nas čeka iza zidova, potpuna je nepoznanica. Da li sasvim izvesna provalija kojoj se prepuštamo slobodnim padom ili sutrašnjica dovoljno neizvesna da ostavlja šansu otvorenim scenarijima u čijim raspletima moramo uzeti daleko ambiciozniju ulogu od pukog posmatrača?