euPOLIS ZA SREĆNE GRADOVE

euPOLIS donosi inovativnu metodologiju planiranja gradova uz primenu rešenja inspirisanih prirodom, razvijanih zajednički sa stručnjacima i građanima u četiri evropska grada, sa krajnjim ciljem unapređenja kvaliteta života i zdravlja  svih građana.

Mikser s ponosom najavljuje početak četvorogodišnjeg međunarodnog projekta euPOLIS, podržanog programom Horizont 2020 Evropske unije, koji povezuje znanja i iskustva renomiranih stručnjaka iz oblasti održivog razvoja i savremenih tehnologija iz 28 partnerskih organizacija iz celog sveta. euPOLIS će demonstrirati proces urbanog planiranja uz aktivno učešće građana i priemenu rešenja inspirisanih prirodom na konkretnim lokacijama u četiri Evropska grada “predvodnika”: Pireju, Beogradu, Lođu i Gladsaksu. Bogota, Palermo, Limasol i Trebinje su gradovi “sledbenici” koji će učiti kroz iskustva predvodnika i replicirati euPolis metodologiju u svojim sredinama.

Svet se dramatično menja, a evropski gradovi suočavaju se sa velikim izazovima urbanog razvoja, socijalnim, geopolitičkim, ekonomskim i klimatskim izazovima koji utiču na kvalitet našeg života. Postalo je očigledno da tekuća urbanistička praksa koja se pretežno zasniva na investitorskim, komercijalnim interesima mora da se menja u pravcu održivijeg, inkluzivnijeg planiranja gradova  koje će uzeti u obzir regeneraciju i rehabilitaciju prirodnih resursa i potrebe svih građana, pre svega lokalnih zajednica i osetljivih društvenih grupa.  Jedan od važnih ciljeva projekta jeste uključenje ovih različitih perspektiva u proces zajedničkog planiranja održivih rešenja i ostvarivanja prava građana na grad, na njegove javne prostore, prirodne i društvene resurse, te da izbalansira neuravnotežene odnose koji u savremenim gradovima izazivaju različite vrste socijalnih distorzija koje prouzrokuju stres, nezadovoljstvo i smanjuju kvalitet života građana, što direktno utiče na njihovo zdravlje i blagostanje.

Unutar međunarodnog tima, organizacija Mikser je prepoznata kao pokretač javnog dijaloga o društvenim i ekološkim izazovima između institucija, eksperata, i građana, te joj je poverena uloga lidera komunikacija i diseminacije ciljeva i rezultata euPOLIS projekta na međunarodnom niovu, kao i uloga horizontalne podrške svim gradovima učesnicima u projektu u primeni participativnih metoda uključivanja građana u sve faze projekta i formiranja habova za društvenu interakciju po uzoru na Mikserove inicijative “Mikser House” i “Miksalište”.

Pored organizacije Mikser, srpski deo stručnog tima projekta euPOLIS čine EnPlus ekspertska platforma za regenerativno urbano planiranje, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, uz podršku medicinskih eksperata iz nekoliko zdravstenih institucija u Beogradu. Inicijator projekta je renomirani svetski stručnjak za urbane vode, prof. Cedo Maksimović sa Imperijal Koledža u Londonu, najzaslužniji za uključenje grada Beograda među  evropske gradove koji imaju priliku da kroz euPolis projekat testiraju inovativna, prirodom inspirisana rešenja za unapređenje kvaliteta života svih građana i novostečene prakse uvrste u planersku praksu u budućnosti.

Projekat koordinira Univerzitet u Atini NTUA, a euPOLIS tim čine: University of Warsaw – Institute for Social Studies (Poland), University of Belgrade – Faculty of Civil Engineering (Serbia), Amphi International ApS (Denmark), European Regional Centre for Ecohydrology of the Polish academy of Science, Vertical Farming Institute (Austria), Geosystems Hellas S.A. (Greece), Imperial College of Science Technology and Medicine (United Kingdom), Biopolus (Hungary), RISA Sicherheitsanalysen (Germany), Resilience Guard (Switzerland), CDP Worldwide Gmbh (Germany), EnPlus (Serbia), BioAssist (Greece), Sentio Labs Monoprosopi (Greece), Byspektrum (Denmark), Mikser Association (Serbia), Plegma Labs (Greece), Civil and Environmental Engineering Department at Universidad de los Andes (Colombia), City of Belgrade (Serbia), City of Lodz (Poland), City of Piraeus (Greece), Gladsaxe Municipality (Denmark), City of Palermo (Italy), City of Limassol (Cypress), City of Trebinje (Republika Srpska), City of Bogota (Colombia), Fengxi New City (China).

Težnja projekta da redefiniše pojam savremenog evropskog grada ogleda se I u njegovom nazivu “euPOLIS” (izgovara se “evPolis”) – prefiks “eu” na grčkom znači “dobro”, “srećno” i sugeriše da evropske vrednosti treba da budu usmerene ka zajedničkom stvaranju boljih I srećnijih mesta za život svih građana.

 

image.png

Projekat je ko-finansiran iz Horizon 2020 okvira Evropske unije, kroz Ugovor o donaciji br. 869448.

    Kontakt:

 
image.png

euPOLIS web:
www.eupolis-project.eu