Partneri za bolju životnu sredinu

Mikser kroz projekat “Partneri za bolju životnu sredinu” koji finansira Balkanski fond za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu i u saradnji sa Fakultetom političkih nauka, mapira sve pojedince, organizacije, kompanije ili lokalne samouprave koje podstiču, inoviraju i podržavaju novi, odgovorniji i ekološki održiviji pristup životu, a u skladu sa pet ključnih tema Evropskog zelenog dogovora:

  • Biodiverzitet
  • Dekarbonizacija
  • Cirkularna ekonomija
  • Smanjenje zagađenja
  • Održiva poljoprivreda

Ove inicijative zabeležili su studenti novinarstva i mladi novinari zainteresovani za ekološke teme. Najbolji radovi prijavljeni na Konkursu za mlade novinare “Partneri za bolju životnu sredinu” nagrađeni su objavljivanjem u najrelevantnijim domaćim medijima, a autori su dobili stručnu praksu u ovim medijskim kućama.

Na ovaj način Mikser je podstakao mejnstrim medije u Srbiji da se odvaže da odgovorno, principijelno i istrajno izveštavaju o životnoj sredini i to kroz pet ključnih tema Grin dila, a čijim će preporukama za Balkan i Srbija morati da se prilagodi.