POVEŽI SE: Među-generacijska solidarnost i razmena znanja

Kulturna organizacija Mikser u saradnji sa Populacionim fondom UN (UNFPA) započeo je projekat „Poveži se“ koji za cilj ima da pomogne re/integraciju starijih u aktivan društveni život.

Projekat je pokrenut na Mikser Festivalu 2020, 8. oktobra i to razgovorom pod nazivom „Solidarno društvo“ koji preispituje položaj starijih građana u našem društvu i potencijal da (p)ostanu njegovi aktivni članovi.

Nove tehnologije, brza svakodnevica, a povrh toga, pandemija i fizička distanca, dodatno su otežali starijim sugrađanima da aktivno učestvuju u životu zajednice, a oni su lišeni ponekad i kontakta sa najbližim članovima porodice. Posledice su usamljenost, osećaj beskorisnosti, a često zbog onemogućenog direktnog kontakta, ostaju bez elementarnih potrepština, fizičke ili lekarske pomoći.

Sve ono što sa lakoćom koristimo u svakodnevnoj komunikaciji, pametni telefoni, tableti, kompjuteri i odgovarajuće aplikacije, njima predstavljaju barijeru u pokušaju da ostvare kontakt. Zbog toga Mikser i UNFPA, uz podršku Crvenog krsta Srbije i njihovih volontera želi da pruži obuku starijim građanima kako bi što lakše savladali osnove najčešće upotrebljavanih komunikacionih platformi i aplikacija.

Grupa volontera biće obučena za rad sa starijima, kako bi im na načine njima najprijemčivije, pomogli da se služe vajberom, skajpom, pametnim telefonima i laptopovima.

Istovremeno, biće formirana i fokus-grupa starijih građana koji će kratkim, kreativnim video-snimcima sa publikom podeliti neke od svojih veština od kuvanja, do popravki kućnih aparata pa i rešavanja brojnih životnih situacija koje su oni proživeli, što njihove savete čini dragocenim onima koji sada prolaze kroz slične izazove. Bitan akcenat u ovom projektu biće na dvosmernom odnosu između starijih građana i celine društva.

Na ovaj način kreira se atmosfera u kojoj su svi poželjni, vredni i prihvaćeni, imaju pravo na pomoć i podršku, ali i da drugima pruže ono što smatraju najvrednijim kod sebe.

Saznanja koja steknemo tokom ovog projekta upotrebićemo u kreiranju preporuka primenjivih u domovima za starija lica, klubovima penzionera i sličnim udruženjima namenjenim zbrinjavanju ili razonodi.