Young Balkan Designers/ Mladi balkanski dizajneri

Young Balkan Designers je regionalna platforma talenata posvećena identifikaciji, promociji i razvoju kreativnih potencijala Balkana u oblasti konceptualnog i industrijskog dizajna. Ovaj program se sastoji od regionalnog dizajnerskog konkursa, internacionalne putujuće izložbe pobedničkih projekata i niza rezidencijalnih radionica i treninga širom regiona, kreiranih za poslednja tri dobitnika projekta, u saradnji sa vodećim regionalnim dizajnerima.

Cilj inicijative Young Balkan Designers je da ujedini regionalnu dizajnersku scenu, približi je međunarodnom tržištu i ojača njen kreativni potencijal, dok istovremeno doprinosi obnavljanju multikulturalne saradnje na Balkanu.

YOUNG SERBIAN DESIGNERS // 2009 – 2010

Izložba YOUNG SERBIAN DESIGNERS predstavlja logičan nastavak projekta *Ghost Project- godišnje smotre domaćih talenata iz oblasti industrijskog dizajna – koje je svake godine organizovao Mikser.

* „Ghost Project“ je međunarodna platforma za talentovane pojedince u oblasti industrijskog dizajna. Projekat je iniciran 2006. godine, kao mala lokalna izložba, da bi narednih godina prerasla u jednu od najvećih regionalnih smotri talenata iz oblasti dizajna, a zatim i u mesto razmene iskustava i ideja među mladim dizajnerima različitih kultura, iz svih krajeva sveta.

Prva strateška promocija nove srpske dizajnerske scene dogodila se na Salone Satellite smotri talenata, u okviru najveće svetske izložbe nameštaja u Milanu u Italiji 2009.godine. Ovaj projekat je finansijski pomogla Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA). Za destinaciju je izabran Milanski sajam nameštaja, jer se smatra najprestižnijom, najvažnijom i najposjećenijom manifestacijom u oblasti industrijskog dizajna, nameštaja, rasvete i dizajna enterijera.

U 2009. i 2010. godini selekcija mladih srpskih dizajnera bila je izuzetno popularna u Milanu, a to se vidi kroz nominacije za najbolji pojedinačni projekat 2009. i najbolji dizajn štanda u 2010; kao i kroz pojedinačne komercijalne uspehe – kao što je proizvodnja za Livnicu (Singapur) i Decameron (Brazil).

YOUNG BALKAN DESIGNERS // 2011 – 2013

Dalji razvoj projekta bio je neizbežan zbog velikog interesa mladih dizajnera i čitave publike u regionu. Nekada nacionalna manifestacija postala je regionalna (jugoistočna Evropa) smotra industrijskog dizajna-Mladi balkanski dizajneri.

YBD je postao moćno sredstvo za promociju Srbije i Balkana u svetskim medijima i pozicioniranje našeg regiona na međunarodnom tržištu dizajna. Kao uspešna platforma za otkrivanje mladih talenata i veze sa regionalnom industrijom, YBD inicijativa preuzima odgovornost za stvaranje boljeg poslovnog, društvenog i političkog konteksta za talentovane pojedince i progresivnu industriju Balkana.

YOUNG BALKAN DESIGNERS // 2014-2019

“Young Balkan Designers” 2014. godine pod sloganom “HEROJI ZA SVAKI DAN“- naglašava moć jednostavnih promena društvenog ponašanja kojima dizajneri mogu da doprinesu u svojim zajednicama sarađujući sa lokalnim stanovništvom, uviđajući i rešavajući lokalne probleme povezane sa ekonomskom krizom, ograničenim resursima i traženjem alternative za neefikasne javne službe.

“Young Balkan Designers” 2015. godine “Common Grounds”, pozivao je na introspektivni pogled na sopstveno nasleđe i kulturne vrednosti, korene, autentičnosti i nesavršenosti, kao i njihova inteligentna primena u kontekstu savremenog Balkana.

Tema “Young Balkan Designers” 2016.godine bila je „Novo analogno“ a pozivao je na kreiranje dizajna projekata– proizvoda, koncepta, scenarija, usluga – koji vraćaju ručnu izradu u proces proizvodnje i dizajna, direktno ih uvezujući sa materijalima, zanatima i tehnikama koje nam nudi balkanska kultura.

Tema Young Balkan designers 2019. godine je ‘’Cirkularni dizajn’’ – a ima za cilj da motiviše mlade dizajnere da se upoznaju sa osnovama cirkularne ekonomije (Circular Economy) i istraže mogućnosti inovativnog dizajnerskog pristupa koji pospešuje održivost i cirkularnost proizvoda, materijala i usluga.

Nagrade: European Citizenship Award 2016, Nagrada za doprinos Evropi 2016. od strane Evropskog pokreta, Nagrada Trailblazer by Fulbright Scholarship Alumn.