Žene govore o izazovima tokom pandemije Covid19

Inicijativu “Žene govore o izazovima tokom pandemije Kovid19” Mikser je pokrenuo uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnosti i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women Srbija), sa ciljem da ohrabre i povežu žene koje su se tokom i nakon ovog perioda suočile sa novim vrstama izazova za koje su brzo morale da pronađu rešenje. Bilo da je reč o gubitku posla, preopterećenosti obavezama koje se odjednom sve odvijaju u njenoj dnevnoj sobi, brizi o deci ili roditeljima, finansijskim problemima ili psihološkom pritisku…

Žene su podnele najveći teret pandemije. One čine izrazitu većinu zaposlenih koji su radili na “prvoj liniji zaraze”, činile su čak 86% ove kategorije zaposlenih.

No, to je samo polovina slike o opterećenju žena. Druga polovina nalazi se u sferi neplaćenog kućnog rada i brige o porodici. U uslovima kada je za veliki broj zaposlenih rad premešten na kuću, a odgovornost za brigu o deci i obrazovanje, kao i brigu o starijima preneta u potpunosti na porodicu, taj je teret zapravo premešten na žene.

Poznato je iz višegodišnjih istraživanja da žene u Srbiji nose najveći deo tereta “reproduktivnog rada” – neplaćenih kućnih poslova za održavanje domaćinstva i brige o drugim članovima porodice. Pandemija to nije promenila, iako je pružila šansu da se ove odgovornosti preraspodele onda kada su i muškarci u velikom broju ostali kod kuće.

Okosnica projekta su 10 hrabrih žena koje su bile spremne da sa najširom javnošću podele svoje nedoumice i poteškoće sa kojima su se suočile i  kako su nepovoljnu situaciju okrenule u sopstvenu i korist bližnjih.

Njihove ispovesti u formi kratkih video-klipova objavljivane su na društvenim mrežama i tradicionalnim medijima sa ciljem da “daju glas” onim ženama koje oklevaju da govore o problemima sa kojima se suočavaju, da im pomognu da sagledaju i promene prioritete, kao i da im svojim primerom pruže psihološku podršku.

Cilj projekta je kroz zajedničko iskustvo žena različite dobi, obrazovanja i profila pružiti podršku ostalim pripadnicama ženskog pola da lakše prebrode izazove koje su proživele tokom pandemije izazvane virusom Kovid -19 (sociokulturne, ekonomske, psihološke).  To pre svega znači osnaživanje, pružanje podrške i pomoći radi ponovnog sticanja osećaja autonomije i kontrole nad istim ili sličnim stresnim situacijama u toku. Kroz grupne radionice sa ženama koje su se uspešno izborile sa teškoćama pandemije, deluje se i preventivno kako bi se izbegle posledice novih okolnosti izazvanih nastavkom i novim talasom virusa Kovid- 19.