Program SHIFT konferencije

Program SHIFT konferencije

Program SHIFT konferencije 1080 1080 Mikser

Srce Mikser festivala 2019 čini trodnevna međunarodna konferencija “Shift” koja okuplja značajne domaće i evropske eksperte, zagovornike i motivatore promene društva ka održivoj i cirkularnoj kulturi, ali i predstavnike relevantnih domaćih institucija koje će se temom cirkularne ekonomije baviti u Srbiji.

Konferencija jubilarnog desetog Mikser festivala organizuje se u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj – UNDP Serbia kao jedna od prvih velikih javnih aktivnosti na pokretanju Platforme za cirkularnu ekonomiju u Srbiji i ima višestruki cilj – da pokrene otvorenu javnu debatu između stručnjaka i donosioca odluka, ali i da temu cirkularne ekonomije i kulture približi građanima, i uključi medije u razumevanje procesa promene svesti i praksi koje su potrebne da bismo zajedno razvili održiviju kulturu življenja i delovanja u cilju zaštite i obnove životne sredine i ugroženih prirodnih resursa.

Susret relevantnih aktera koji zastupaju različite segmente društva i uglova sagledavanja istih izazova, zamišljen je kao radni proces čiji će rezultat biti pažljivo beležen tokom festivala, a zaključci formulisani u dokument Preporuka o konceptu mape puta cirkularne ekonomije u Srbiji koji će UNDP i Mikser organizacija uputiti resornom Ministarstvu zaštite životne sredine, u cilju uključenja što većeg broja aktera u sam proces donošenja strateških nacionalnih dokumenta koji se tiču cirkularne ekonomije. Posebnu pažnju Mikser festival posvećuje značaju blagovremenog uključenja naučnih, tehnoloških i kreativnih stvaralaca u osmišljavanje inovacija neophodnih za tranziciju ka cirkularnom modelu društva, što često u lienarnom modelu ekonomije dolazi prekasno ili potpuno izostaje.

Prvi dan konferencije – petak, 24. maj –  posvećen je lokalnoj dijagnostici i mapiranju trenutnog stanja po aktuelnim pitanjima – od tretmana otpada u Srbiji iz nekoliko tematskih oblasti: jednokratne plastike, viškova hrane, tekstilnog otpada; preko mogućnostima demokratizacije obnovljivih izvora energije kao što je solarna; do zanemarenog vitalnog značaja zelene infrastrukture i vodenih resursa u visoko urbanizovanim sredinama. Drugi konferencijski dan – subota, 25. maj –  donosi dragocena evropska iskustva zemalja pionira cirkularne ekonomije i održivog razvoja kao što su Finska, Holandija i Slovenija koje su među prvima razvile svoje nacionalne dokumente za prelazak sa linearne na cirkularni model ekonomije i koje su zbog toga i izabrane da budu zemlje partneri jubilarnog Mikser festivala. Spremni da svoja bogata iskustva razmene sa kolegama iz Srbije i Balkana koje tek čeka koncipiranje sličnih dokumenata, drugog dana SHIFT konferencije govore  lideri evropske cirkularne promene, kroz nekoliko razlitih formata – predavanja, diskusije i radionice.. Završni dan skupa – nedelja, 26. maj – protiče u znaku umrežavanja i primera dobrih praksi partnerstava javnog, privatnog, naučnog i kreativnog sektora u rešenju izazova definisanih prvog dana konferencije. Debata o ulozi medija u sveukupnoj promeni paradigme u smeru savesnijeg ličnog I kolektivnog promišljanja I delovanja nije ostavljena slučajno za sam kraj konferencije, koji će sumirati utiske i sledeće korake, uz naglasak na osnaživanje građana da budu što informisaniji i aktivniji korektiv javnih politika koje se tiču životne sredine.

Kruna Shift konferencije je svakako Cirkulaton –  parelna radna sesija predviđena za završni dan konferencije, tokom koje će relevantni lokalni akteri i evropski eksperti iz oblasti cirkularne ekonomije, uz podršku Miksera i UNDP pokušati da definišu prve smernice za razvoj Mape puta cirkularne ekonomije u Srbiji, koje će takođe ući u post-festum dokument Preporuka koji tim konferencije dostavlja Ministarstvu zaštite životne sredine.

Zahvaljujući novom strateškom partnerstvu Mikser festivala, konferencija „Shift“održaće se u Muzeju nauke i tehnike, Dobračina 51 – jednoj od glavnih lokacija festivala.

Na ovom linku možete pogledati i preuzeti detaljan program konferencije.

Ulaz na konferenciju je besplatan, uz obaveznu elektronsku rezervaciju mesta za prepodnevne i popodnevne sesije putem ovog linka.