Solarna budućnost

Solarna budućnost

Solarna budućnost 1097 1097 Mikser

Težnja za ekonomskim rastom koji će unaprediti standard života prisutna 
je u svim sferama društva. Investicije u privredu kreiraće nova radna 
mesta, zaposleni će imati mogućnost da kupe nova kola, uzmu kredit za 
stan i otputuju na letovanje. Sve to zahtevaće više energije, za gorivo, 
za struju, za letove avionom. Istovremeno, zasnivanje ekonomskog rasta 
na energiji proizvedenoj iz fosilnih goriva se sve češće dovodi u 
pitanje uzimajući u obzir neobnovljivost tih resursa i efekat staklene 
bašte koji prozivode. Evropska Unija i susedne zemlje okreću se 
obnovljivim izvorima energije, a kuda ide Srbija?

Za razliku od fosilnih goriva, obnovljivi izvori energije koriste 
resurse koji su, kao što sama reš kaže obnovljivi, i ne mogu tako lako 
da se iscrpe. Među njima su energija vetra, vode, sunca, talasa i 
nuklearna energija. Mnoge od ovih opcija, iako dobre na planu očuvanja 
vazduha procesima koji ne zagađuju donose sa sobom potencijalne 
probleme. Izgradnja hidroelektrana utiče na dostupnost vode u lokalnim 
zajednicama i šteti biljnom i životinjskom diverzitetu. Energija talasa 
ima sličan efekat na živi svet u moru. Vetrenjače stoje na putu pticama 
i njihovim migracionim rutama, a nuklearna energija može da ima fatalne 
posledice ako se ne koristi kako treba. Među svima njima, ostaje 
energija sunca, oslobođena konfliktnih situacija i većini dostupna. Ali 
kako doći do solarnih panela? I da li je to zaista isplativo?

Nedoumice oko postavljanja solarnih panela na poslovne ili privatne 
objekte u Srbiji se često sreću. Glavna debata vodi se oko koncepta 
prosumera koji predstavlja one ljude koji svojim solarnim panelima 
proizvode određenu količinu energije za sebe, a višak u danima kada ima 
dosta sunca vraćaju na mrežu. Za taj višak dobijaju umanjenje računa za 
regularnu energiju koju su u toku tog meseca potrošili. Da li ovo 
funkcioniše u Srbiji? Šta kažu ljudi koji su pokušali? Imamo li 
infrastrukturu za ovakve sisteme? Kakvi su prospekti za budućnost 
solarne energije u Srbiji?

Na ova i mnoga druga pitanja tražimo odgovore sa različitim relevantnim 
akterima na panelu “Solarna demokratija – Kruženje oko Sunca” u okviru 
Mikser SHIFT konferencije, u saradnji sa RES fondacijom. Obezbedite 
karte čim budu puštene u promet i uključite se sa nama u debatu o 
energiji sutrašnjice.

Staša