Selekcija Young Serbian Designers širi se na region i postaje Young Balkan Designers. Radovi mladih dizajnera sa Balkana predstavljeni su na sajmu u Milanu.