PRESS

Mikser organizazija je uvek nastrojena da menja svet i naše odnose u njemu, a uloga medija u našem zadatku je dragocena jer samo sa medijima koji su uključeni, zainteresovani i prisutni, možemo da menjamo društveni dijalog nabolje.

Pozivamo vas da nam se u toj misiji pridružite i pomognete da pozitivne društvene ideje stignu do najšire publike i angažuju druge aktiviste i donosioce odluka. Ukoliko želite da saznate više o Mikseru, našim ciljevima i dosadašnjim angažmanima ili želite dublje i konkretnije da istražite bilo koju od naših tema, Mikser tim vam je na raspolaganju!

CLIPPING