Ona hoda sama kroz grad

GODINA

2023.

Partneri

Grad Kragujevac

 

“Ona hoda sama kroz grad – Bezbedniji Kragujevac za sve” je zajednički poduhvat Mikser Organizacije u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji – UNW, uz podršku Britanske ambasade i partnerstvom pet organizacija civilnog društva koje su radile na unapređenju svesti o bezbednosnim izazovima sa kojima se suočavaju žene i devojčice u našim gradovima.

Kako bi prepoznali i mapirali sve izazove sa kojima se susreću žene i devojčice u našim gradovima, ali i sve druge senzitivne društvene grupe, tim je kreirao detaljnu anketu čiji rezultati će pomoći stručnjacima i donosiocima odluka u budućim pravcima uređenja i upravljanja javnim gradskim površinama.

Cilj je omogućiti da se da glas ženama, naročito mladim, kao podršku lokalnoj inicijativi ovog grada da se prepoznaju svi izazovi, lična iskustva i taktike koje žene razvijaju kako bi se što bezbednije kretale i koristile svoj grad kao ravnopravne građanke.

Grad Kragujevac je odabran zbog otvorenosti za rodne politike, dobre saradnje javnog i civilnog sektora i velikog broja Mikserovih lokalnih partnera, poput Arsenal Festa koji kroz svoje delovanje i programe, poput Miksera, okuplja i angažuje veliki broj mladih.

Rezultati ankete prikazuju sve nebezbedne, neuralgične tačke Kragujevca i omogućiti promenu mehanizma kako su se žene do sada snalazile da sigurno stignu do određene tačke obavljajući samo obične, svakodnevne zadatke (od izbora putanje, preko simulacije telefonskog razgovora, biber-spreja do odustajanja od odlaska negde jer nemaju pratnju za povratak).

Novostečena znanja implementirana su kako bi uticala na gradske planere i donosioce odluka da drugačije razmišljaju o zajedničkim, javnim površinama, tako što će zajedno promišljati i o načinima na koje mogu da one prostore koji su jednako namenjeni svima učine jednako dostupnim svima.