Zajednički kreirajmo promene!

GODINA

2022-2023.

LOKACIJA

Srbija, Beograd

PARTNERI

Osnovna škola Kralj Petar Prvi, Beograd

PROGRAM

Co-create Change! sprovodi se kao deo CREATIVE FLIP programa u okviru Evropske godine mladih (EYY2022)

Približavajući magiju i metode dramske umetnosti, Zajednički kreirajmo promene! / Co-createChange! čini serija posebno osmišljenih interaktivnih radionica koje podstiču kreativno razmišljanje učenika i pripovedanje priča o odgovornom ponašanju prema prirodi i ljudskom blagostanju. Programom se utiče na osnaživanje dece da deluju na svoje okruženje da žive zdraviji, održiviji život tako što će aktivirati svoje kreativne potencijale i dati im „glas“ i alate da kreativno oblikuju svoje poruke.

Učeći kroz igru i razmenu saveta o održivijim stavovima, kao i savladavajući transformaciju tog znanja u moćne priče, učenici proširuju svoje znanje o kreativnim disciplinama i stiču samopouzdanje o sopstvenom uticaju na pozitivnu promenu ponašanja. Proces učenja granao se u dva pravca – učenici su sticali znanje kako da kreiraju film od nule, a sa druge strane kako da ispričaju priču o životnoj sredini i važnosti pozitivne promene u ponašanju, ne samo u svojoj porodici, već i u zajednici kojoj pripadaju. Zajednička ko-kreacija rezultirala je sa 5 kratkih video priča koje su premijerno prikazane pred školskim auditorijumom čiji su autori, u celokupnom procesu stvaranja, bili učenici petog razreda osnovne škole Kralj Petar Prvi, u Beogradu.

Co-create Change! bio je jedan u nizu Learning Lab programa evropskog projekta Creative Flip, koji podstiče kreativnost u redovnoj nastavi, kao i razvoj kreativnih veština kod dece uzrasta do 12 godina. Learning Labs predstavljaju projekat zajedničkog stvaranja između škola i CCS organizacija, koje se bave čitavim spektrom umetničkih i kreativnih disciplina – od arhitekture, dizajna i mode, vizuelnih umetnosti, izvođačkih umetnosti, medija i štampe, audio-vizuelnog do kulturnog nasleđa i muzeja.