BALKAN DESIGN NETWORK

GODINA

2011-,,.

 

Tri glavna organizatora ujedinila su stručnost i iskustva sa domaćim i međunarodnim dizajnerima, dizajnerskim institucijama i festivalima kako bi stvorili novi zajednički poduhvat u evropskom dizajnu. Od svog osnivanja 2016. godine Balkan Design Netvork je okupila više od 700 članova: dizajnera, dizajnerskih kolektiva, dizajnerskih škola i dizajnerskih kompanija.