EUPOLIS

GODINA

2020-2024.

LOKACIJA

Srbija, Beograd
Lođ, Poljska
Pirej, Grčka
Gladsaks, Danska

BROJ PARTNERA

28

Urbanisti i inženjeri integrišu rešenja zasnovana na prirodi (NBS) za rešavanje savremenih ekoloških, društvenih i ekonomskih izazova. Projekat EuPOLIS koji finansira EU će primeniti prirodne sisteme za poboljšanje javnog zdravlja i blagostanja i stvoriti otporne urbane ekosisteme. Dizajniraće strukturirani pristup koji integriše postojeće prirodne i projektovane urbane sisteme i definiše njihove zajedničke društvene, kulturne i ekonomske efekte.

Projekat će imati za cilj regeneraciju i rehabilitaciju urbanih ekosistema kako bi se stvorili inkluzivni i pristupačni urbani prostori. On će se baviti ključnim izazovima kao što su nizak kvalitet životne sredine i nizak biodiverzitet u javnim prostorima, resursi vode koji su pred izmakom i neefikasno korišćenje prostora. Rešenja projekta biće testirana u četiri grada: Beogradu, Lođu, Pireju i Gladsaksu.