HOPE

GODINA

2022-2024

PARTNERI

AKETH, Grčka
ATU, Irska
CHLIAPAS, Grčka
IWFWP, Grčka
IWIN, Irska
MIKSER, Srbija
MOLLET DEL VALLES, Španija
BU, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet

Reč je o projektu koji ima za cilj da se profesionalci u građevinskom sektoru obuče o najnovijim dostupnim tehnologijama i metodama, kako bi se njihove kompetencije okrenule ka novom i održivom pristupu konstrukcijama zgrada (od projekta do realizacije).
Kreiranjem naučno – istraživačke mreže stvara se elektronska biblioteka u kojoj će se nalaziti sadržaji koji će obuhvatati detalje primenjenih istraživanja u oblasti projektovanja drvenih konstrukcija, cirkularne ekonomije, održivog razvoja i dostupnosti materijala u različitim regionima Evrope. Biće kreirana dva različita poslovna profila (za inženjere, i za tehničare/prerađivače/konstruktore) sa ciljem da se njihova orijentacija pomeri na nove prakse i primeni na modularne kuće. Treći rezultat ovog projekta su praktični i detaljni tehnički vodič za izgradnju građevinskih jedinica, koji će dati jasne smernice o praćenju određenih koraka koji vode ka završetku modularne jedinice. U sklopu projekta razvijaju se i dva velika onlajn kursa, za kombinovanu obuku u oblasti održivog dizajna; za inženjere – oni će biti specijalizovani za održivi pristup i pametno korišćenje materijala za projektovanje modularnih kuća i za tehničare/radnike – oni će biti specijalizovani za tehnike i metode za održive, modularne konstrukcije.