Knjiga “Aleksandar Maćašev / Book” objedinjuje 15-godišnji opus stvaralaštva Aleksandra Maćaševa u savremenoj vizuelnoj kulturi, umetnika i dizajnera, koji živi i radi u Njujorku.

Predgovor Stivena Helera