IZDANJA

Eksperimentalni program edukacije o cirkularnoj ekonomiji i inovacijama / Osnovna škola

Autorke:

Maja Lalić
Jelena Matić
Milena Banić

Grafičko oblikovanje:

Ksenija Pantelić

Saradnici:

Future Generations

Partner:

Osnovna škola “Kralj Petar Prvi”

Mikser je autor vodiča za eksperimentalne module obrazovanja iz oblasti cirkularne ekonomije za edukatore osnovnih, srednjih škola i fakulteta.
U partnerstvu sa UNDP Serbia i u saradnji sa inovativnim platformama @Future Generations i @KidHub, Mikser je razvio „Eksperimentalni program edukacije o cirkularnoj ekonomiji i inovacijama” za tri nivoa obrazovanja, na izgradnji Platforme za cirkularnu ekonomiju i održiv razvoj u Srbiji.

Cilj ovih edukativnih paketa je da pomogne edukatorima da mladi svih uzrasta dobiju uvid i razviju veštine i znanja u oblasti cirkularne ekonomije, koja će neminovno postati među najtraženijim ekspertizama u svim profesijama budućnosti.