Nakon jednog od najvećih “odliva mozgova” sa Balkana grupa prijatelja rasuta po svetu odlučuje da se udruži kroz zajedničko delovanje.