MIKS & HOPE

karditsa hopeproject metheora

Svet se suočava sa globalnom klimatskom, političkom i energetskom krizom i ovi tokovi idu podruku i jedan drugog pospešuju. Nedavna migrantska kriza sa morem ljudi izbeglih pred ratom na Bliskom Istoku, “pojačana” je proteklih meseci stotinama hiljada ljudi koji sa teritorija Rusije i Ukrajine beže, kako od granatiranja, tako i od nehumane politike. Najveći deo […]