YBD

GODINA

2011-…

LOKACIJA

Beograd, Mikser Festival
Beograd, Nedelja dizajna
Milano, Sajam nameštaja
Sofija, Nedelja dizajna
Zagreb, Dan D
Budimpešta, Nedelja dizajna
Skoplje, Nedelja dizajna
Tirana, Nedelja dizajna
Istanbul, Nedelja dizajna
Beč, Nedelja dizajna
Plovdiv, One design week
Keln, Sajam nameštaja

Young Balkan Designers (YBD) je regionalna platforma za talente osnovana 2011. u saradnji sa Šumarskim fakultetom, Univerziteta u Beogradu, sa ciljem da identifikuje, promoviše i razvija kreativne potencijale Balkana u oblasti dizajna. Inicijativa je, takođe, usmerena na objedinjavanje regionalne dizajnerske scene, približavanje međunarodnoj publici, jačanje njenog potencijala pružanjem dodatne edukacije i prakse, dok istovremeno doprinosi obnavljanju multikulturalne saradnje na Balkanu.

Pored bliske desetogodišnje saradnje sa Šumarskim fakultetom u Beogradu na razvoju YBD-a, Mikser Organizacija je uspostavila mrežu regionalnih i međunarodnih edukativnih i kulturnih institucija kao što su Škola za dizajn, Arhitektonski fakultet, Fakultet primenjenih umetnosti, Muzej nauke i tehnike u Beogradu, Vern univerzitet i Muzej za umetnost i obrt u Zagrebu, Gradski muzej u Ljubljani, Muzej arhitekture i dizajna u Ljubljani, Univerzitet Sveti Kiril i Metodije u Skoplju, Univerzitet Kolumbija u Njujorku, itd.