Young Balkan Designers (YBD) je regionalna platforma za talente osnovana 2011. u saradnji sa Šumarskim fakultetom, Univerziteta u Beogradu, sa ciljem da identifikuje, promoviše i razvija kreativne potencijale Balkana u oblasti dizajna. Inicijativa je, takođe, usmerena na objedinjavanje regionalne dizajnerske scene, približavanje međunarodnoj publici, jačanje njenog potencijala pružanjem dodatne edukacije i prakse, dok istovremeno doprinosi obnavljanju multikulturalne saradnje na Balkanu.

Pored bliske desetogodišnje saradnje sa Šumarskim fakultetom u Beogradu na razvoju YBD-a, Mikser Organizacija je uspostavila mrežu regionalnih i međunarodnih edukativnih i kulturnih institucija kao što su Škola za dizajn, Arhitektonski fakultet, Fakultet primenjenih umetnosti, Muzej nauke i tehnike u Beogradu, Vern univerzitet i Muzej za umetnost i obrt u Zagrebu, Gradski muzej u Ljubljani, Muzej arhitekture i dizajna u Ljubljani, Univerzitet Sveti Kiril i Metodije u Skoplju, Univerzitet Kolumbija u Njujorku, itd.