ŽENE GOVORE

GODINA

2020.

PARTNERI

UN Women, Srbija

Cilj projekta je ohrabriti i povezati žene koje su se tokom i nakon ovog perioda suočile sa novim vrstama izazova za koje su brzo morale da pronađu rešenje. Bilo da je reč o gubitku posla, preopterećenosti obavezama koje se odjednom sve odvijaju u njenoj dnevnoj sobi, brizi o deci ili roditeljima, finansijskim problemima ili psihološkom pritisku…

Primerom 10 ambasadorki koje su se široj publici obratile kratkim video-klipovima, projekat je na onlajn platformi “Žene govore” okupio stotine žena, ali i muškaraca koji su potražili podršku i savet za izazovna vremena. Projekat je zaokružen kreiranjem priručnika “Preporuke i alati za savladavanje izazova tokom pandemije Kovid19”, koji je u elektronskoj formi dostupan za besplatno preuzimanje sa Mikserovog i kanala partnerskih organizacija.