BLACK BOX

GODINA

2011-,,.

LOKACIJA

Beograd, Mikser Festival
Barajevo, Zornića kuća

“Crna kutija – Black Box” predstavlja vizije lepšeg, boljeg sveta mladih vizuelnih umetnika iz celog regiona. Cilj projekta je ukazivanje na problematiku koja opterećuje mlade stvaraoce u savremenom društvenom kontekstu, njihovo osnaživanje da se javno izraze i svojim vizijama doprinesu rešenju društvenih problema, te unapređenju života svoje lokalne zajednice. U javnom pozivu, kao i radu kustosa sa umetnicima biće postavljena pitanja koja se tiču poimanja uloge umetnika kao aktivnog činioca u savremenom društvu.

Projekat ističe i značaj umetničkih instalacija u alternativnim javnim prostorima, njihovu dostupnost širokoj publici, kao i povezanosti umetničke prakse sa ostalim sferama života – naukom, tehnologijama, ekonomijom i društvom u čijem je fokusu predstavljanje radova domaćih umetnika sa naglaskom na uspostavljanju veza između lokalne, regionalne i međunarodne umetničke scene. Radovi umetnika predstavljaju puni varijetet svih umetničkih alata primerenih umetničkoj produkciji na otvorenom – od perfomansa, audio-vizuelnih koncepata i instalacija, do grafita i slikarskih intervencija u prostoru sledeći “site specific” filozofiju stvaranja.