BLUE GREEN DREAM

GODINA

2014-2016.

BROJ PARTNERA

15

BGS metodologija i tehnologija je razvijena u BGD projektima i testirana na 13 lokacija u Evropi. Usvojen od strane EIT (Climate_KIC) programa, on je kamen temeljac projekta URLoom, koji će se dokazati i demonstrirati u studijama slučaja u Evropi i Kini.

Kvalitet života u gradovima je ugrožen klimatskim promenama. Sve veći rizik od teških poplava, suša i toplotnih talasa ugrožava i zdravlje ljudi i urbanu infrastrukturu i problem ne nestaje. Štaviše, u mnogim gradovima rastuća urbanizacija takođe stavlja vodene i energetske resurse i komunalne usluge pod sve veći pritisak. Akcija za prilagođavanje urbanih klimatskih promena je od vitalnog značaja.

Paradigma Blue Green Dream (BGD) poziva na preispitivanje postojećih načina planiranja, projektovanja, izgradnje, proizvodnje, rada i održavanja gradskih vodovodnih (plavih) sistema i urbanih vegetativnih (zelenih) površina. Konkretno, ne shvatajući ih kao zasebne sisteme, kao što je to danas često slučaj, već u kombinaciji. BGD projekat je stvorio okvir za sinergiju urbanih plavih i zelenih sistema kako bi se obezbedila efikasna, multifunkcionalna Blue Green Solutions (BGS) za podršku urbanoj adaptaciji na klimatske promene. Prednosti takvih rešenja uključuju: povećanu udobnost i urbano zdravlje, povećanu otpornost na sušu i rizik od poplava, smanjeno zagađenje vazduha, buku i energetske potrebe, ublažavanje ekstremne toplote i efekata urbanih toplotnih ostrva i poboljšanje biodiverziteta i kvaliteta života. BGD projekat se fokusirao na razvoj inovativnih paradigmi, modela, alata i metodologija kroz razmenu stručnosti između Climate KIC-a, univerzitetskih istraživača i konsultantskih partnera sa sedištem u Francuskoj, Nemačkoj, Holandiji i Ujedinjenom Kraljevstvu. Uzimajući integrisani pristup, zajednički razvijena pilot BG rešenja su testirana i demonstrirana na odabranim lokacijama u Berlinu, Londonu, Parizu i Roterdamu. Pilot projekti su poslužili da se identifikuju izmerene koristi, povezani troškovi, potrebna oprema i politička/praktična ograničenja BG Solutions, sa ciljem da se olakša replikacija ovih projekata na nacionalnom i međunarodnom nivou. BG Solutions Framevork koji je razvio projekat Blue Green Dream koristi se za izradu Blue Green Solutions Guide-a u kojem je Mikser kreativni i medijski tim odigrao važnu ulogu u kreiranju sveukupne kreativne režije, vizuelizaciji svih podataka projekta, izradi ilustracija i dizajnu vodiča, kao i kreativno usmeravanje video klipa Blue Green Solutions čiji je cilj preneti poruke metodologije Blue Green Solutions široj publici.
http://bgd.org.uk/
Nagrada: Business Green Technologi Avards 2015. u Londonu za R&D program godine.