Cilj projekta je analiza domaće prakse urbanog planiranja iz rodne perspektive, na osnovu koje je izrađen vodič za planere i građane za ko-kreaciju rodno-senzitivnih gradova i javnih prostora dostupnih svima.

Zagovarajući participaciju građana u svim fazama urbanog planiranja, ŽAD kao jednu od prvih aktivnosti projekta, sprovodi anketu koja treba da ispita stavove građanki i građana Srbije o doživljaju i načinima korišćenja javnih gradskih prostora, ali i da podigne svest najšire javnosti o gorućoj potrebi za promenom. Zbog novonastale epidemiološke situacije anketa će se sprovoditi onlajn.

Naredni korak istraživanja odigrao se na Mikser Festivalu 2020 gde su se u okviru Mikser razgovora na jednom mestu našle stručnjakinje i stručnjaci iz različitih disciplina blisko vezanih za temu, kako bi se preispitali i predstavili interesi i mogućnosti građanki i građana, struke i upravljačkih struktura.

Informacije koje su prikupljene ŽAD je upotrebio za kreiranje svojevrsnog vodiča koji predstavlja izazove i potrebe svih društvenih grupa jedne urbane sredine, sa posebnim akcentom na potrebe žena i senzitivnih grupacija. Priručnik sadrži alate i preporuke namenjene ne samo ekspertima, već svim korisnicima gradske infrastrukture. Priručnik je komplementaran sa UN ciljevima održivosti, kao i smernicama za rodnu ravnopravnost u urbanom razvoju.