IZDANJA

Preporuke i alati radi savladavanja izazova tokom pandemije COVID19

2020

Autorke:

Branka Drašković
Aleksandra Malušev

Urednica:

Maja Lalić

Grafičko oblikovanje:

Ksenija Pantelić

 

Kako bismo kao društvo prepoznali izazove sa kojima se žene suočavaju svakodnevno, a naročito u kriznim situacijama kao što je to pandemija koronavirusa, kancelarija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji – UN Women, u saradnji sa Mikser udruženjem, pokrenula je kampanju „Žene govore o izazovima tokom pandemije koronavirusa“.

Pred vama je mali priručnik kao rezultat višemesečnog
istraživanja i razgovora sa ženama različitih profila koje je tim Mikser organizacije sprovodio uz pomoć psihološkinje Branke Drašković. Priručnik se sastoji iz primera prepoznatih izazova pred kojima su se našle žene, kao i niza alata za savladavanje stresnih situacija u kriznoj situaciji kao što je pandemija, ali i svim budućimnglobalnim poteškoćama.