IZDANJA

Analiza urbanističkog planiranja i projektovanja u Srbiji sa stanovišta rodne ravnopravnosti

2020

Autorke:

Milena Rikanović
Milena Zindović
Nataša Đurić
Maja Lalić

Grafičko oblikovanje:

Branko Tmušić

Inicijativa “Rodno-osetljivo urbanističko planiranje i projektovanje u Srbiji” sprovodi se u saradnji Ženskog arhitektonskog društva sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji – UN Women, pod okrlijem trogodišnjeg projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti u Srbiji“, finansiranog od strane Evropske komisije u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) II, kao podrška Vladi Republike Srbije u efikasnoj primeni EU Acquis-a o ravnopravnosti polova i nacionalnog zakona i strategije o rodnoj ravnopravnosti.

Cilj inicijative “Rodno-osetljivo urbanističko planiranje i projektovanje u Srbiji” je jačanje integrisanih i participativnih pristupa održivom rodno-odgovornom urbanom razvoju omogućavanjem i podržavanjem saradnje i izgradnje kapaciteta urbanih aktera, inovativnih akcija, znanja, razvoja politike i komunikacije u ovoj oblasti.