Knjiga je prateći artefakt izložbe MADE IN, koja slavi odnos zanata i savremenog dizajna. U sadržajnom pogledu preuzima ulogu arhive. Što se tiče forme, to je rezultat bliske saradnje između dizajnera i štampara. To se vidi u pažnji posvećenoj detaljima: mekom povezu velikog obima, upotrebi crnog konca, funkcionalnoj vrpci, sito štampi na tekstualnom bloku.

Hijerarhija podataka je rešena pažljivim tipografskim odlukama. Naslovna strana, na kojoj se ponavljaju iteracije sintagme MADE IN u beskrajnom frizu, aludira na različite aspekte anonimne produkcije koje projekat kritički dovodi u pitanje.