IZDANJA

Vodič ka rodno-osetljivim javnim prostorima

2020

Autorke:

Milana Rikanović
Milena Zindović
Nataša Đurić
Maja Lalić

Grafičko oblikovanje:

Ksenija Pantelić

Ilustracije:

Branko Tmušić

Vodič ka rodno-osetljivim javnim prostorima” realizuje se u saradnji Ženskog arhitektonskog društva sa Kancelarijom UN Women u Srbiji, u okviru inicijative “Gradove građankama! – Rodno-osetljivo urbanističko planiranje i projektovanje u Srbiji”, pod okrlijem trogodišnjeg projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti u Srbiji“ finansiranog od strane Evropske komisije u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) II, kao podrška Vladi Republike Srbije u efikasnoj primeni EU Acquis-a o ravnopravnosti polova i nacionalnog zakona i strategije o rodnoj ravnopravnosti.

Cilj inicijative je jačanje integrisanih i participativnih pristupa održivom rodno- odgovornom urbanom razvoju omogućavanjem i podržavanjem saradnje i izgradnje kapaciteta urbanih aktera, inovativnih akcija, znanja, razvoja politike i komunikacije u ovoj oblasti.