POVEŽI SE!

GODINA

2020.

PARTNERI

UNFPA, Srbija

Cilj projekta Poveži se! je povećanje vidljivosti solidarnosti i međugeneracjske razmene. Produkcijom kratkih edukativnih filmova u projektu Poveži se!, najčešće korišćene aplikacije i komunikacione platforme, kao što su Viber, Skype i Facebook, približene su starijim građanima kako bi savladali komunikaciju putem digitalnih uređaja, posebno u vremenu Covid pandemije. Pored toga, prikazane su i neke od njihovih veština, od raznih hobija, preko bavljenja umetnošću, pa sve do rešavanja brojnih životnih situacija koje su iskusili i davanja vrednih saveta mladima koji prolaze kroz slične izazove. Projekat Poveži se! pokazao je dvosmerni odnos između starijih građana i društva u celini i pokazao njihov potencijal da ostanu njegovi aktivni članovi.

Prenošenje osnovnih znanja i veština u vezi sa korišćenjem savremene tehnologije i obezbeđivanje pristupa i obuke starijim građanima osnažilo ih je da aktivno učestvuju u društvu, otkriju nove sposobnosti i prevaziđu osećaj izolovanosti i isključenosti iz društva. Projekat je takođe motivisao mlade ljude da posegnu za proaktivnim pristupima i razmenjuju iskustva sa svojim starijim članovima porodice, sa komšijama, kolegama, ljudima iz okruženja, da se pridruže volonterskim organizacijama i akcijama ili se profesionalno angažuju u ovoj obalasti.