O nama

Otvoren konkurs za Nagradu Ranko Radović 2023 

ULUPUDS – Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije, kao osnivač, i Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad – Departman za arhitekturu i urbanizam, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, Urbanistički zavod Beograda, Inženjerska komora Srbije, Radio-televizija Srbije, kao suosnivači objavili su javni poziv za dodelu Nagrade Ranko Radović, koja je osnovana sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonsko stvaralaštvo.


Na osnovu Pravilnika o dodeli Nagrade Ranko Radović koji je doneo Osnivač, imenovani su članovi tri žirija za tri kategorije Nagrade, koja se dodeljuje za:

1. kritičko-teorijske tekstove o arhitekturi objavljene u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade, i to za kritike, eseje, knjige, predavanja i pisanu reč uopšte;

2. realizovano arhitektonsko delo dovršeno u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade;

3. televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije realizovane u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade


Žiri Nagrade

Kategorija (1)

dr Jelena Ristić Trajković, vanredni profesor, dipl. inž. arh.

dr Ana Niković, viši naučni saradnik, dipl. inž. arh.

dr Marko Nikolić, vanredni profesor, dipl. inž. arh.


Kategorija (2)

prof. Goran Vojvodić, dipl. inž. arh.

prof. Dejan Miljković, dipl. inž. arh.

Stevan Žutić, dipl. inž. arh.

Kategorija (3)

Mirjana Bjelogrlić Nikolov, urednik u Obrazovno-naučnom programu RTS-a

Maja Lalić, dipl. inž. arh.

prof. dr Milorad Mladenović, dipl. inž. arh.

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, ustanove, udruženja, strukovnih organizacija, kao i sva zainteresovana lica koja su ostvarila rezultate u jednoj od tri kategorije, sa teritorije Srbije, kao i iz drugih zemalja.

Konkurs je raspisan u skladu sa Pravilnikom Nagrade Ranko Radović i počinje da teče od petka, 01.09.2023. a završava se 16.10.2023.

Način dostavljanja konkursnih radova

KATEGORIJA (1) dostaviti

1. originalni materijal (dostaviti 3 primerka za žiri i 1 primerak za potrebe izložbe i arhivu, 3 primerka knjige će biti vraćena autorima).

2.  konkursni rad dostaviti i u PDF formatu preko We transfera ili USB-a kao i naslovnu stranu rada i ličnu fotografiju.

KATEGORIJA (2) dostaviti

1. fotografije i crteže na plakatu 40×100 cm (vertikalno), kaširano na karton-peni 5mm. Plakat će se koristiti za žiriranje i zajedničku izložbu svih prispelih radova. Uputstvo za formiranje plakata i template možete preuzeti ovde http://www.ulupuds.org.rs/nrr%202015/RR2015_plakat-uputstvo.pdf.

2. USB sa ilustracijama objekta (kao dodatni materijal za Žiri) i ličnom fotografijom (dostaviti 3 primerka za svakog člana žirija). Dodatni materijal za Žiri možete poslati i preko We transfera.

KATEGORIJA (3) dostaviti

1. fotografije, ilustracije, crteže na plakatu 40×100 cm (vertikalno), kaširano na karton-peni 5mm. Plakat će se koristiti za žiriranje i zajedničku izložbu svih prispelih radova. Uputstvo za formiranje plakata i template možete preuzeti ovde http://www.ulupuds.org.rs/nrr%202021/RR2021_plakat-uputstvo.pdf.

2. materijal na USB-u  (dostaviti 3 primerka za svakog člana žirija) i ličnu fotografiju. Dodatni materijal za Žiri možete poslati i preko We transfera.

Prijavljivanje

Detaljna uputstva za prijavljivanje i slanje materijala možete pronaći na sajtu ULUPUDS

Konkursni radovi se dostavljaju na adresu:

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije – ULUPUDS 

Terazije 26/II

11103 Beograd 4, Srbija

Poštanski fah 87, PAK 106806

Telefon

011/2688-721

E-mail

admin@ulupuds.org.rs

 sa naznakom Za Nagradu Ranko Radović 2023.

Krajnji rok za prijem radova je 16. oktobar 2023.