O nama

Mikser pokreće Learning Lab u okviru projekta CREATIVE FLIP

Mikser pokreće jedan u nizu Learning Lab programa evropskog projekta Creative Flip, koji podstiče kreativnost u redovnoj nastavi, kao i razvoj kreativnih veština kod dece uzrasta do 12 godina.

Školska 2022/23. neće biti izazovna i uzbudljiva samo za školarce, već i za Mikser Organizaciju, koja je jedan od 15 odabranih organizacija kreativnog sektora iz Srbije, Grčke, Španije, Italije, Portugala, Irske, Mađarske, Turske, Hrvatske, Litvanije i Rumunije, koje učestvuju u ovom izdanju Creative FLIP Learning Labs! Ovih 15 organizacija u niskom startu čeka da upozna učenike sa veštinama i budućim perspektivama kulturnog i kreativnog sektora (CCS).

Learning Labs predstavljaju projekat zajedničkog stvaranja između škola i CCS organizacija, koje se bave čitavim spektrom umetničkih i krativnih disciplina – od arhitekture, dizajna i mode, vizuelnih umetnosti, izvođačkih umetnosti, medija i štampe, audio-vizuelnog do kulturnog nasleđa i muzeja.

Svi partneri Creative Flip-a su se prvi put danas uživo okupuli u Portu na FLIP konferenciji (10-12. oktobar 2022) koja je organizovana u sklopu drugog izdanja kulturno-kreativne konferencije BAU TOPIA, koja je ove godine fokusirana na temu Glokalizacije u kulturi i kreativnosti.

Prvi sastanak uživo konzorcijuma CREATIVE FLIP u Portu

Na konferenciji će se otvoriti važne teme za kulturne i kreativne stejkholdere današnjice: pristup različitim izvorima finansija, zastita prava intelektualne svojine, budućnost obrazovanja u umetnosti i kroz umetnost, globalizacija, kulturne politike i kulturna scena u ruralnim sredinama, inovacije…

CREATIVE FLIP program se sprovodi u okviru Evropske godine mladih (EYY2022).