O nama

Ona hoda sama kroz grad: Lokalna inicijativa za bezbednost žena u Kragujevcu

Mikser sa ponosom najavljuje realizaciju projekta “Ona hoda sama kroz grad –  Bezbedniji Kragujevac za sve” u saradnji sa Kancelarijom za rodnu ravnopravnost u Srbiji – UNW, uz podršku Britanske ambasade i partnerstvom pet organizacija civilnog društva koje će raditi na unapređenju svesti o bezbednosnim izazovima sa kojima se suočavaju žene i devojčice u pet gradova širom Srbije: Sombor, Kruševac, Kragujevac, Niš i Novi Pazar. Ovaj projekat je prirodni nastavak i zasniva se na nasleđu stečenom istraživanjem „Alati za procenu bezbednosti žena u javnim prostorima“ Ženskog arhitektonskog društva u saradnji sa UNW o bezbednosti u spomenutim gradovima.

Grad Kragujevac je odabran zbog otvorenosti za rodne politike, dobre saradnje javnog i civilnog sektora i velikog broja Mikserovih lokalnih partnera koji će sarađivati na projektu, poput Arsenal Festa koji kroz svoje delovanje i programe, poput Miksera, okuplja i angažuje veliki broj mladih.

Kampanja će trajati do avgusta 2023. i omogućiće ženama i devojkama iz Kragujevca da iskažu svoja iskustva, izazove i potencijalna rešenja kroz participativne alate, osnažiti ih i inspirisati da postanu proaktivne, zauzmu se za svoja prava i sarađuju sa institucijama sa idejom da se kreira bolji i sigurniji grad za sve. Cilj nam je da pronađemo rešenja za rodne nejednakosti koje postaju najočitije u obavljanju svakodnevnih aktivnosti: na uicama, javnom prevozu, autobuskim stajalištima, parkovima, itd, te da ih javnim porukama predočimo odgovornim institucijama.

Kako je cilj projekta participativno mapiranje izazova i prikupljanje predloga za podizanje svesti o (ne)bezbednosti žena u javnim prostorima, u narednom periodu obavljaćemo detaljne i ciljane ankete za sve građane Kragujevca, a posebno za devojke i žene, kao i niz radnih grupa i radionica sa mladima koje za cilj imaju suzbijanje kulture tolerancije na nasilje prema ženama.

Ovim nastojimo da damo glas ženama, naročito mladim, kao podršku lokalnoj inicijativi ovog grada da prepozna sve izazove, lična iskustva i taktike koje žene razvijaju kako bi se što bezbednije kretale i koristile svoj grad kao ravnopravne građanke.  

Rezultate ankete i radionica pratiće informativna kampanja i najzad priprema predloga intervencija u vidu brošure „Bezbedniji Kragujevac za sve“ za unapređenje bezbednosti žena u javnim prostorima Kragujevca, a od kojih će benefit imati svi stanovnici ovog grada.

Veliku podršku na ovom putu pružiće nam nekoliko lokalnih civilnih organizacija koje su kroz svoj dosadašnji rad pokazale privrženost idejama rodne ravnopravnosti, tolerancije, kulturnog dijaloga i osnaživanju participativnog principa saradnje građana sa ustanovama. Zahvaljujući njima, kroz direktan kontakt sa predstavnicima osetljivih društvenih grupa radićemo na prevazilaženju tehnološkog i digitalnog jaza, odnosno odsustva digitalne pismenosti i pristupa elektronskim uređajima za komunikaciju kako ovi ne bi bili prepreka za učešće u anketi.

Više informacija uskoro će biti dostupno na našem sajtu mikser.rs kao i na društvenim mrežama svih partnerskih organizacija.