O nama

POČETAK PROJEKTA “NEXT GEN DESIGN”

Mikser sa ponosom najavljuje NEXT GEN DESIGN – novi međunarodni projekat saradnje sa još četiri evropske dizajn platforme – Barcelona Design Centar, What Design Can Do iz Amsterdama, Design Austria i Public Room Skopje – na zajedničkom kreiranju programa mobilnosti, promocije i edukacije mladih talenata iz čitave Evrope u oblasti održivog i društveno-odgovornog dizajna.  

U žiži projekta NextGenDesign nalaze se mladi, ali su njegovi edukativni programi namenjeni i građanima kao generalnoj publici, te uključuju i niz aktera bez čije saradnje i umrežavanja rad na održivom dizajnu i rešenjima koja su u skladu sa Evropskom Zelenom agendom i Ciljevima održivog razvoja ne bi bio moguć, od eksperata cirkularne ekonomije i održivog razvoja, preko inovativnih kompanija, do ekoloških organizacija i kulturnih kolektiva, aktivista i entuzijasta.

Projekat Next Gen Design je podržan kroz program Evropske Unije “Kreativna Evropa”, a njegova snaga leži u udruživanju 5 etabliranih kreativnih evropskih festivala koje partneri projekta organizuju već godinama: Barcelona Design Week, Vienna Design Week, Konferencija What Design Can Do, Skopje Design Week i Mikser Festival.

Pet festivalskih timova će kroz naredne tri godine intenzivno sarađivati na izgradnji zajedničke digitalne i offline festivalske platforme za neformalnu edukaciju nove generacije dizajnera i promociju održivog dizajna, sprovođenju pan-evropskog istraživanja potreba i stavova mladih o lokalnim društvenim i ekološkim izazovima, lansiranju javnog poziva za inovativna održiva rešenja mladih kreativnih talenata cele Evrope, organizaciji putujuće izložbe nagrađenih rešenja i rezidencijalnog programa za pobednike konkursa, kao i realizaciji edukativnih programa za publiku svih 5 festivala, kroz seriju hibridnih predavanja, radionica, razgovora i javnih vođenja. 

Ovo uzbudljivo putovanje počelo je kick-off sastankom predstavnika svih 5 organizacija i festivala “uživo” u Beogradu u formi dvodnevne radionice tokom koje smo trasirali “mapu puta” novog zajedničkog projekta, razradili njegove ključne elemente i detaljan plan budućih aktivnosti na podizanju svesti o dizajnu kao kolaborativnom procesu traganja za rešenjima koja će imati isključivo pozitivan uticaj na društvo i životnu sredinu.